เงื่อนไขและขอกำหนด

Baccarat 777

  • Baccarat 777 อนุญาตให้ผู้สมัครจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้น (ซึ่งเป็นพันธกิจส่วนของความรับผิดชอบทางสังคม)
  • ใน การฝาก และ การถอน อนุญาตให้มีเพียง 1บัญชีเท่านั้น และการฝาก และ การถอนจะต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกันเท่านั้น
  • ข้อมูลสำคัญของสมาชิก อาทิเช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ห้ามแบ่งปัน หรือ บอกให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ
  • ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมโกงระบบทุกชนิด (Bot) หากตรวจพบจะถือเป็นการทุจริตและบัญชีจะถูกระงับในทันที  เครดิตอยู่มีอยู่จะไม่สามารถถอนได้
  • Baccarat 777 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ระบบการเล่น รายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ต่างๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  • ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ในทันที่หลังจากที่สมาชิกสมัครเปิดบัญชีและเข้าเล่นเกมพนันออนไลน์
  • หากเกิดข้อพิพาท การพิจารณาและตัดสินจากกรรมการ Baccarat 777 ถือเป็นที่สิ้นสุด

contract us บาคาร่า